flaga DE flaga GB flaga PL

Technologia

Dzięki swoim unikalnym właściwościom technologia OXYDTRON Mineral Cement Technology ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w nowobudowanych, jak i funkcjonujących budowlach oraz budynkach. Idealnie nadaje się do użycia w warunkach ekstremalnych, jakimi są oczyszczalnie ścieków, lotniska, drogi i mosty. Technologia od 10 lat sprawdza się na kontynentach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.

Opis technologii

Działanie

Dzięki swoim unikalnym właściwościom Technologia OXYDTRON ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w nowobudowanych jak i funkcjonujących budowlach i budynkach. Idealnie nadaje się do użycia w warunkach ekstremalnych, jakimi są oczyszczalnie ścieków, lotniska, drogi i mosty. Technologia od 10 lat sprawdza się na kontynentach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.

Oxydtron Mineral Cement Technology to nowa szkoła myśli inżynierskiej, szkoła wysokiej jakości i niskich kosztów, oraz wydłużenia żywotności budowli.

Nano-Technologia

Molekularne betony i zaprawy antykorozyjne produkowane w technologii OXYDTRON są światowymi rozwiązaniami inżynierii materiałowej, sięgającymi struktur atomowych, przebudowujące molekularne powiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, nadając im nowe, szlachetne cechy. Są to zupełnie nowe tworzywa, tylko wyglądem przypominające tradycyjne betony i zaprawy. Na pierwszy rzut oka niczym się od nich nie różnią. Zachowują się jednak inaczej.

Oxydtron reaguje czynnie ze związkami niestabilnymi termodynamicznie znajdującymi się na powierzchni konstrukcji betonowych lub murowanych, jak również znajdującymi się na granicach ziaren kryształów i kruszyw (wypełniaczy), w tak zwanych strefach międzyfazowych, tworząc nowe struktury stabilne termodynamicznie.

Odtwarza właściwości wytrzymałościowe konstrukcji murowanych oraz betonowych, uszlachetnia je zwiększając odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska. Penetracja środka odbywa się w każdym kierunku i kończy tam, gdzie brakuje nośnika, czyli wody.

Jest to związek nieorganiczny, na bazie cementu portlandzkiego oraz wypełniaczy mineralnych o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła).

BioEkoTech

Krótkie przedstawienie betonu sporządzonego nano-cementem Oxydtron

Zoltán J. Kiss, niezależny badacz energii kwantowej

Wiązanie mokrego betonu wykonanego z nano-cementu Oxydtron (dalej zwanego Oxydtronem) jest w stanie strukturalnym bliskim równowadze. W strukturze jednolitego procesu elementarnego będącego w stanie równowagi jest dokładnie tyle samo „zużywającej się” energii co „produkowanej”. Beton wykonany z nano-cementu Oxydtron quasi charakteryzuje taki stan.

W strukturze betonowej wykorzystującej Oxydtron zintegrowane wiązanie bliskie równowadze może powstać, bowiem

  1. zawarte w nim liczne (później wymienione) komponenty mineralne są ze sobą połączone mnóstwem połączeń;
  2. im większa jest liczba wybranych komponentów mineralnych, tym silniejsze jest wiązanie, bowiem wewnętrzne działanie elementarne jest dalekosiężne;

SiO2 (dwutlenek krzemu) oraz CaCO3 (węglan wapnia) wymieszane z wodą są w stanie utworzyć beton, a skonsolidowane wiązanie będzie solidne, ale wobec działania płynów będzie łatwe do przeniknięcia i reaktywne, więc nie do końca można je nazwać stabilnym – nawet wówczas, jeśli w trakcie produkcji zwykły cement zawiera potrzebne gliniany wapnia zawierające żelazo.

Do na prawdę dobrego wiązania betonu, odpornego nie tylko wobec działań warunków atmosferycznych, lecz również działaniu wody, ognia i związków chemicznych, chroniącego przed ozonem i uchodzący za stabilny również wobec innych szkodliwych wpływów, wymagana jest struktura typu Oxydtron. Wieloskładnikowy, bliski równowadze stan, ze względu na cechy budowy wewnętrznej, posiada niezbędną bierność.

Woda zainicjuje proces, a dalekosiężny, zawierający wiele komponentów mineralnych system połączeń elementarnych Oxydtronu utworzy wiązanie.

Kompozycja betonowa Oxydtron zawiera pierwsze 22, najaktywniejsze w udziale elementarnym procesy elementarne układu okresowego pierwiastków, których „kolejność mocy” jest następująca: Fe-Ti-Ca-K-Cl-S-Si-Al-Mg-Na-O-N-C-H.

W wymieszanym z wodą betonie Oxydtron znajdują się następujące, współpracujące ze sobą grupy elementarne:

  1. Kategoria pierwsza: O, N, H,
  2. Kategoria druga: Ca, S, Si, C,
  3. Kategoria trzecia: Fe, Ti, K, Cl, Al, Mg, Na.

Pod wpływem wody minerały na podstawie kolejności mocy zawartych w nich składników komunikują na wewnątrz i zewnątrz, i tworzą bliską równowadze nadbudowę.

Ponieważ w oryginalnych strukturach współpracujących minerałów też istnieje/istniał pewnego rodzaju stan równowagi, wskutek komunikacji elementarnej ten stan się poluzuje, nastąpi rozpad, i struktura powstaje na nowo. Podstawową zasadą tego procesu jest, że w miejsce komunikującego na zewnątrz ze struktury mineralnej komponentu elementarnego wstępuje/wstępują nowy/nowe komponent/komponenty, o mniejszej sile komunikacji od poprzedniego komponentu.

Kluczowymi elementami komunikacji są Tlen, Wodór, Wapń i Krzem. Najsilniejsze procesy elementarne rozpoczynające komunikację pod wpływem wody to Żelazo i Tytan. Integrująca komunikacja elementarna trwa do chwili, gdy powstaną najbardziej optymalne stany równowagi elementarnej. Intensywna komunikacja tworzy konflikt wewnętrzny, dlatego wiązaniu betonu towarzyszy intensywne wytwarzanie ciepła.

Proporcja składników mineralnych zależy od intensywności pierwiastków biorących udział w komunikacji. W największej proporcji obecne są Krzemionka i Węglan Wapniowy, w najmniejszej Dwutlenek Tytanu i Tlenek Żelaza.

Tradycyjny beton należy polewać wodą, aby komunikacja składników utworzyła odpowiednią wytrzymałość. Bowiem w betonie tradycyjnym proces wiązania należy na nowo i na nowo wywoływać wodą.

W przypadku betonów używających Oxydtronu jest to proces samoregulujący, i chociaż podlewanie nie zakłóca procesu, odpowiednie wiązanie powstanie i bez tego, bowiem duża ilość składników „poszukuje swojego miejsca” w strukturze. Powstanie pełnego wiązania w zależności od masy i kształtu struktury może zająć nawet kilka tygodni. W przypadku struktury betonowej o większej masie, temperatura powierzchni spadnie do temperatury otoczenia mniej więcej po upływie tygodnia, natomiast w wewnętrznych regionach betonu temperatura przez dłuższy czas pozostanie na wyższym poziomie i ciepło-komunikuje się z otoczeniem poprzez powierzchnię.

Wytrzymałość na ściskanie najczęściej stosowanego normalnego betonu wynosi 42,5 Mpa. Odpowiednia wytrzymałość na ściskanie nano-cementu Oxydtron wykorzystanego w betonie Oxydtron to min. 75 Mpa.

Nano-cement Oxydtron jest udanym dodatkiem budowlanym i zapobiegającym wtargnięciu wody do betonu, bowiem powstający bliski równowadze stan chroni konstrukcję. Zewnętrzny wpływ wody nie znajduje na powierzchni punktu strukturalnego umożliwiającego rozkład, a z tymi, które znajdzie, wchodzi w konflikt odpychający. Dlatego beton Oxydtron jest wodoodporny. Beton Oxydtron zapewnia również ochronę przed wpływem ozonu, nie posiada bowiem wolnych rodników elektronowych, do których nadzwyczaj aktywny ozon mógłby się przyłączyć, rozkładając go. Między istniejącymi wolnymi rodnikami równowaga wewnętrzna jest tak silna, że te nie komunikują się, a odpychają. Tak budowla lub powłoka zapewnia odpowiednią ochronę również przeciw działaniu ozonu. Beton wykonany z nano-cementem Oxydtron zapewnia dobrą izolację cieplną, bowiem powstająca struktura pasywna zatrzymuje wymianę ciepła między stroną wewnętrzną a zewnętrzną.

Beton wykonany z Oxydtronem tworzy również możliwość rozwiązania innych, szczególnych problemów, ponieważ umożliwia to szeroki zakres składników elementarnych i zapoczątkowana przez nie komunikacja elementarna.

Klamann-Bautrocknung

Pinneberger Weg 22-24 20257 Hamburg

telefon: 040 - 41 330 650

e-mail: info@klamann-bautrocknung.de

Polityka prywatności